Privacy verklaring Perfect Sharing & Styling

(tevens ten behoeve van de merken Perfect Sharing, Perfect Sharing Marketing en GekniptenWel)

Deze verklaring is ook als pdf bestand hier te downloaden.

 

Perfect Sharing & Styling, tevens handelend onder de merknamen Perfect Sharing, Perfect Sharing Marketing en GekniptenWel, gevestigd aan de Beemsterstraat 1, 1135 EG Edam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Perfect Sharing & Styling.

De ingangsdatum van de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens:

https://perfectsharing-styling.com/

Beemsterstraat 1
1135 EG Edam
+31 (0)64004 35 30
info@perfectsharing-styling.com / info@perfectsharing.nl / info@gekniptenwel.nl
Eigenaresse: Linda Petrovic-van Dijken

Onze contact gegevens zijn tevens hier terug te vinden.

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Perfect Sharing & Styling geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij hebben dan ook alle klantgegevens beschermd achter een SSL-beveiliging. Dit herkent u aan de https en het slotje in de adresbalk van onze website. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Persoonsgegevens van minderjarigen worden alleen opgeslagen met nadrukkelijke toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s).

 

Perfect Sharing & Styling stelt haar zakelijke en particuliere klant altijd centraal. We vinden het fijn om met u in contact te komen, u te leren kennen en onze diensten te ontwikkelen en af te stemmen op uw persoonlijke of zakelijke wensen. Wij handelen conform onze algemene voorwaarden.

Er zijn veel manieren waarop u uw persoonsgegevens met ons kunt delen en waarop we deze gegevens kunnen verzamelen.

Hoe verzamelen of ontvangen we uw gegevens?

 • We kunnen gegevens van u verzamelen of ontvangen via onze website(s), formulieren, op social media of anderszins.
 • Soms verstrekt u deze gegevens rechtstreeks aan ons (bijv. wanneer u een online een afspraak maakt, het contactformulier invult of aankopen doet in onze salon), soms worden deze gegevens door ons verzameld (bijv. via een persoonlijke enquête).
 • Soms ontvangen we uw gegevens van derden, bijvoorbeeld van andere entiteiten zoals de samenwerkingsgroep van het GekniptenWel of via onze netweken zoals LinkedIn en Facebook volgers, familie, vrienden, buren of oud-collega’s.

Perfect Sharing & Styling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor toekomstige diensten of voor andere voor u van belang zijnde zaken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken kunnen, afhankelijk van het soort dienstverlening het volgende omvatten:

 • uw voornaam/voorletters en achternaam (en/of dat van een contactpersoon/ouder/wettelijk vertegenwoordiger)
 • woonadres
 • mobiele telefoonnummer/huistelefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht, leeftijdscategorie
 • als dit van groot belang is voor de behandeling/dienstverlening houden wij ook uw wensen en welzijnszaken bij (bijvoorbeeld bijzondere vormen van allergie voor haarproducten bij onze GekniptenWel diensten , kenmerken van uw haar/huid om uw de juiste verzorging en producten te kunnen aanbevelen).
 • bij zakelijke diensten: naast NAW gegevens, uw zakelijk telefoonnummer (vast en/of mobiel), KvK nummer en BTW nummer indien vereist;
 • tevens kan u gevraagd worden of wij gebruik mogen maken van foto’s of filmpjes van uw haar(behandeling) ten behoeve van GekniptenWel promotie of bij zakelijke diensten indien u dit vooraf mondeling of schriftelijk heeft goedgekeurd (voor plaatsing op onze website, Facebook of Instagram pagina). Via de website worden nog geen betalingen verricht.

Op de site van Perfect Sharing & Styling gebruiken we alleen onderstaande cookies die niet terug te leiden zijn tot uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken:

 • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
 • Analytics cookies. Via Google Analytics en WordPress statistieken worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld.

Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven is in onze cookieverklaring.


Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor (gerichte) marketing. Als uw persoonsgegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld via onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de website, (toekomstige) apps en berichten die wij aan u leveren goed werken en steeds beter worden, dankzij cookies die essentieel zijn voor het functioneren van onze website en om onze website veilig en beveiligd te houden.

Perfect Sharing & Styling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw verzoek te kunnen afhandelen voor een afspraak, offerte of informatie (afspraak bij u thuis, op
  uw zakelijk adres, op een andere gewenste locatie, bij een GekniptenWel Teamlid (samenwerkend
  zzp’er) of op het adres van Perfect Sharing & Styling);
 • U te kunnen bellen, appen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is om onze
  dienstverlening (beter) uit te kunnen voeren of af te handelen (zoals facturering);
 • U te kunnen informeren over wijzigingen of nieuws over onze diensten en producten.

En Perfect Sharing & Styling verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Perfect Sharing & Styling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Perfect Sharing & Styling) tussen zit.

 

Perfect Sharing & Styling gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Websitesoftware en webhosting
Onze website en daarbinnen het online afspraken systeem en contactformulier is ontwikkeld met software van WordPress en via de webhosten en e-maildiensten van Strato. Genoemde partijen verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Bovengenoemde partijen zijn op grond van een overeenkomst die wij met hen hebben afgesloten verplicht tot geheimhouding van uw en onze gegevens en om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Onze technisch deskundige webbeheerder is de heer Ir. S.D. Petrovic. Op grond van een verlenersovereenkomst die wij met hem hebben afgesloten is hij verplicht tot:
– geheimhouden van uw en onze gegevens
– en om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om misbruik verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Hij heeft alleen toegang tot uw persoonsgegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Hij zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De webbeheerder bewaakt de veiligheid van de website en ook van uw persoonsgegevens. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit o.a. de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Perfect Sharing & Styling gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en om uw bezoekervaring en gebruiksgemak te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan kunnen we de website verbeteren. Hierbij letten wij vooral op het aanpassen van de tekst, indeling, vormgeving, variëteit, taalgebruik en toegankelijkheid. Tevens kunnen we via cookies de effectiviteit van onze eventuele (toekomstige) online marketingcampagnes meten.

De ‘tracking cookies zijn zogenaamde ‘third party cookies’ o.a. bij gebruik in analyses en advertenties. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe u dit moet doen, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond en ICTRecht.

Links naar derde partijen
Op onze website staan hyperlinks naar websites van andere organisaties. Wij dragen geen enkele verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij raden aan het privacy beleid van de  betreffende website te lezen.

Rompslomp
Voor de financiële administratie gebruikt Perfect Sharing & Styling de goed beveiligde overzichtelijke software applicatie van Rompslomp B.V. dat door meer dan 10.000 ondernemers in Nederland wordt gebruikt. Vanuit Rompslomp worden facturen verzonden naar klanten die per bank betalen. Ook indien er per kas is betaald wordt dit in Rompslomp geadministreerd, met als doel de betaling weer te geven en ook belangrijke aspecten van een behandeling of dienstverlening, dit in het belang van u als klant en alleen na overleg met u. Met Rompslomp hebben wij een verlenersovereenkomst afgesloten waarbij Rompslomp als gegevensverwerker verplicht is tot geheimhouding van uw en onze gegevens en om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Rompslomp is een betrouwbare partner die  doorlopend passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw  persoonsgegevens te voorkomen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Perfect Sharing & Styling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via één van deze mailadressen: info@perfectsharing-styling.com / info@perfectsharing.nl / info@gekniptenwel.nl
Wij beantwoorden uw mail binnen 24 uur. Mocht u geen reactie hebben ontvangen dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen met Linda Petrovic, 06-40043530.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Perfect Sharing & Styling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonlijke gegevens in het online afsprakensysteem worden daar niet bewaard, maar overgezet in ons administratiesysteem Rompslomp. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt of relatie van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Al u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen die bedrijven in Nederland hebben dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens en zakelijke gegevens te bewaren voor zolang de toepasselijke termijn loopt van maximaal 7 jaar.

Voor Google Analytics houden wij een bewaartermijn aan van 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Perfect Sharing & Styling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de zzp GekniptenWel samenwerkingspartners (GekniptenWel teamleden) sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Perfect Sharing & Styling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen zolang u van onze diensten gebruik maakt. In het geval u alleen gebruik maakt van de diensten van één of meerdere van onze zelfstandig werkende GekniptenWel samenwerkingspartners, dan dragen wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens over aan deze betreffende partner(s) en zijn zij vanaf dat moment gegevensverantwoordelijk.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
Perfect Sharing & Styling kan in voorkomende gevallen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt .

U heeft het recht:
– om uw persoonsgegevens: in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen;
– om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
– om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
– op gegevensoverdraagbaarheid (dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@perfectsharing-styling.com, info@gekniptenwel.nl of  info@perfectsharing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging met de benodigde bewijsstukken, zoals bij inzagerecht een kopie van de gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij uw gegevens hebben opgeslagen.

 

Perfect Sharing & Styling wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Betalingen
Voor het afhandelen van betalingen maken we gebruik van het facturatieprogramma in Rompslomp. Dit betekent dat u uw factuur via het systeem van Rompslomp krijgt toegezonden en dat wij dit in ons e-mail systeem kunnen zien en u ook naar ons kunt mailen. Er is geen sprake van automatische betalingen. U maakt het afgesproken bedrag via uw bankrekening over naar onze RABO bankrekening en wij verwerken dat (nog) handmatig in onze Rompslomp administratie. Rabobank heeft eveneens alle maatregelen getroffen die nodig zijn in het kader van de AVG.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.